steun ons

GedragSregels / veiligheid

Recreëren broekpolder

Het MTB parcours is gelegen in de Broekpolder. Dit is een natuur- en recreatiegebied dat intensief wordt gebruikt door diverse sporters en recreanten.  Op de blauwe route zul je te maken hebben met kruisingen met fiets-wandel- en ruiterpaden, een hondenlosloopgebied en een gebied met loslopende runderen. Als mountainbiker ben je te gast in de Broekpolder en zul je je aan een aantal gedragsregels moeten houden om verstoring van flora en fauna minimaal te houden en het voor jezelf en medegebruikers van het gebied leuk te houden.

Respecteer de natuur

 • Fiets alleen op de trails en fietspaden.
 • Laat nooit afval achter in het gebied.
 • Maak geen onnodig lawaai in de buurt van dieren.
 • Ga alleen bij daglicht het parcours op.  In het donker met felle lampen rijden geeft een enorme verstoring van dieren.  
 • Rijd rustig en met behoud van afstand langs de runderen
 • Indien runderen op de trail staan zul je er indien mogelijk met ruime boog omheen moeten gaan of als dit niet kan, dan zul je op afstand moeten wachten totdat ze weggaan of je zult moeten omkeren en andere MTBers moeten waarschuwen.  In GEEN geval mag je de runderen wegjagen.

Respecteer andere recreanten

 • Benader andere recreanten met respect en zonodig aangepaste snelheid.
 • Groet wandelaars op de route beleefd en wijs ze op het feit dat het een mountainbike parcours is en dat er nog meer mountainbikers kunnen volgen.
 • Geef bij kruisingen met wandel-, fiets- of ruiterpaden voorrang.   
 • Let op dat paarden kunnen schrikken van plotselinge bewegingen en geluiden:  Maak bij benaderen contact met de berijder(ster), passeer rustig, bel niet en houd je pedalen niet stil (paard schrikt van je ratelende vrijloop).    
 • Houd in het hondenlosloopgebied  rekening met loslopende honden en wees vriendelijk tegen de hondeneigenaren.

Respecteer andere MTB’ers en jezelf

 • Draag altijd een helm.
 • Houd altijd controle over je rijden; zo zorg je voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • Rij alleen in de aangegeven rijrichting.
 • Benader langzamere rijders vriendelijk en geef aan wanneer en hoe (links of rechts)  je gaat inhalen. Haal alleen in waar het veilig kan.  Jij als snellere rijder bent verantwoordelijk voor een veilige inhaalmanoeuvre.  
 • Als langzamere rijder geef je waar mogelijk ruimte aan een veilige inhaalactie.  
 • Let op dat bruggen in de trials en houten TTF’s bij regen en winterweer glad kunnen zijn.    
 • Wees bewust van je eigen vaardigheden bij het rijden van TTF’s  en bekijk en beoordeel onbekende TTF’s eerst rustig.  
 • Rijd niet op afgesloten delen van de route.
 • We willen met klem verzoeken niet zelfstandig het parcours of bikepark aan te passen.  Als je suggesties of goede ideeën hebt dan horen wij dat graag. Contact ons via het e-mailadres te vinden op de contactpagina.
 • Het berijden van de trails is op eigen risico.

Respecteer het parcours

Trail respect is een jaarlijks terugkerende discussie: hoe zuinig moeten we zijn op het parcours? Moet het er altijd gladgestreken bijliggen? Ons standpunt is dat mountainbiken een sport is die je in principe heel het jaar moet kunnen beoefenen, ongeacht het weer. Bepaal voor jezelf in welke condities je wilt rijden.  

De vrijwilligers doen er veel aan om het parcours in goede conditie te houden, daarbij vragen wij gebruikers onderstaande punten te volgen:

 • Houd er rekening mee dat de route doorgaans een dag of drie nodig heeft om voldoende op te drogen na flinke regenval.  
 • Om het parcours in optimale condities te houden, verzoeken we je om, ongeacht de omstandigheden, alleen op de trail te rijden, dus niet om plassen e.d. heen..  
 • Na een vorstperiode is het parcours bij dooi erg kwetsbaar.  We vragen  daarom met klem bij en na dooiweer het parcours een aantal dagen te mijden.  
 • Rijd niet op afgesloten delen van de route.