steun ons

Over ons

stichting informatie

Historie

Het parcours is in 2013 door Patrick Jansen van Tracks and Trails gebouwd in opdracht van Groenvoorziening Zuid-Holland. De aanleg viel in het kader van natuurcompensatie voor de doorgetrokken A4. Lokale mountainbikers zijn bij de aanleg betrokken geweest in de vorm van een ‘Klankbordgroep’. Na de officiële opening (verricht door Marianne Vos) is hieruit is in 2014 de ‘Onderhoudscommissie ontstaan. Deze commissie heeft zich de afgelopen jaren, in samenwerking met- en onder toezicht van Staatsbosbeheer, beziggehouden met het onderhoud en verbetering van de route. Hierbij wordt de commissie ondersteund door vrijwilligers.

Wie zijn wij

Eind 2021 is de Stichting Mountainbike Broekpolder opgericht, waarbinnen de leden van de Onderhoudscommissie de activiteiten verder voortzetten en zullen uitbreiden. Alle leden van de stichting zijn lokale mountainbikers en verrichten hun activiteiten op vrijwillige basis. Alle leden zijn geregistreerd als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Met de oprichting van de Stichting Mountainbike Broekpolder is niets gewijzigd ten aanzien van de taak en rol van Staatsbosbeheer als verantwoordelijke terreinbeheerder.

Alle bestuurders van de Stichting Mountainbike Broekpolder (RSIN-nummer: 862875559) opereren op vrijwillige basis, dus ontvangen geen beloning of compensatie voor hun werkzaamheden. Zodoende kent de stichting geen uitkeringsbeleid.

Activiteiten

Stichting Mountainbike Broekpolder zet zich in voor behoud/verbetering en stimuleren van de mountainbikeroute Broekpolder als belangrijke sport/recreatie voorziening in Vlaardingen. Stichting Mountainbike Broekpolder richt zich primair op onderstaande activiteiten:

- Belangenbehartiging gebruikers

- Promotie en informatievoorziening richting gebruikers

- Coördinatie en uitvoering onderhoud/vrijwilligerswerk

- Overleg partner voor terreinbeherende organisaties en andere betrokken instanties

- Initiëren, coördineren en uitvoeren van projecten vanuit donaties, sponsoring en subsidies